Home

EPRA NTA

epra nta - net tangible assets Eget kapital enligt balansräkningen med återläggning av räntederivat och upjuten skatt enligt balansräkningen. Justerat för verklig upjuten skatt istället för nominell upjuten skatt EPRA Net Tangible Assets (EPRA NTA) is a proportionally consolidated measure, representing the IFRS net assets excluding the mark-to-market on derivatives and related debt adjustments, the mark-to-market on the convertible bonds, the carrying value of intangibles as well as deferred taxation on property and derivative valuations EPRA NAV är ett standardiserat mått för att värdera fastighetsbolag och väger främst in eget kapital. Nyckeltalet visar därmed på värdet på bolagets tillgångar (fastigheter) per aktie i förhållande till aktiens pris Aktuellt substansvärde (EPRA NTA) efter utspädning, kr/aktie 23,39 13,84 20,86 Långsiktigt substansvärde (EPRA NRV), mkr 41 525 24 758 37 505 Långsiktigt substansvärde (EPRA NRV), kr/aktie 31,23 19,52 28,21 Långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) efter utspädning, kr/aktie 28,97 19,22 26,3 EPRA Net Tangible Asset Value (NTA): EPRA NTA reflects tangible assets only and assumes that companies buy and sell some of their assets, thereby crystallizing certain levels of unavoidable deferred tax liability and RETT

Definitioner Fabeges finansiella tabeller - Fabeg

 1. EPRA's mission is to promote, develop and represent the European public real estate sector. We achieve this through the provision of better information to investors and stakeholders, active involvement in the public and political debate, improvement of the general operating environment, promotion of best practices and the cohesion and strengthening of the industry
 2. Aktuellt substansvärde (EPRA NTA), mkr : 33 520: 29 724: 23 844: 18 148: 17 821: N/A: N/A: 8 473: N/A: N/A: N/A: N/A: N/A: N/A: N/A: N/A: N/A: Långsiktigt substansvärde (EPRA NRV), mkr : 41 525: 37 505: 30 886: 24 932: 24 758: N/A: N/A: 9 593: N/A: N/A: N/A: N/A: N/A: N/A: N/A: N/A: N/A: Resultat per stamaktie A och B, kr : 1,75: 2,29: 2,35: 0,86: 0,94: 1,51: 0,40: 0,73: 0,20: 0,83: 0,61: 0,56: 0,19: 0,48: 0,47: 1,40: 1,5
 3. Aktuellt substansvärde (EPRA NTA), kr/aktie *) 18,80 11,62 18,80 11,62 14,45 Långsiktigt substansvärde (EPRA NRV), mkr *) 30 886 9 914 30 886 9 914 24 855 Långsiktigt substansvärde (EPRA NRV), kr/aktie *) 24,36 13,11 24,36 13,11 20,04 EPRA Earnings (Förvaltningsresultat efter betald skatt), mkr 1 509 456 637 239 61
 4. Långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) per aktie används för att ge intressenter information om Atrium Ljungbergs långsiktiga substansvärde per aktie beräknat på ett för börsnoterade fastighetsbolag enhetligt sätt. Ersätter EPRA NAV. Medelantal utestående aktier Vägt genomsnittligt antal utestående aktier beräknat enligt IAS 33
 5. The original EPRA NAV metric was created to measure the fair value of net assets in a normal investment property company business model over the long term. Through EPRA's mission to promote, develop and represent the European public real estate sector, there are now 14 REIT regimes in Europe

Glossary British Lan

Aktuellt substansvärde (EPRA NTA), kr/aktie 22,36 14,45 22,36 14,45 Aktuellt substansvärde (EPRA NTA) efter utspädning, kr/aktie 20,86 14,26 20,86 14,26 Långsiktigt substansvärde (EPRA NRV), mkr 37 505 24 855 37 505 24 855 Långsiktigt substansvärde (EPRA NRV), kr/aktie 28,21 20,04 28,21 20,0 The latest edition of the EPRA BPR Guidelines which focus on making the financial statements of public real estate companies clearer and more comparable across Europe. This in turn enhances the transparency and coherence of the sector as a whole and plays an important role in attracting global flows of capital into the European listed property sector EPRA NTA - Net Tangible Assets. Redovisat eget kapital med återläggning av derivat och avdrag för immateriella tillgångar, justerat för verklig bedömd upjuten skatt istället för nominell upjuten skatt. EPRA NDV - Net Disposal Value. Redovisat eget kapital. EPRA Vakansgrad EPRA NTA metric mostly resembles the old EPRA NAV. EPRA NTA per December 2020 is 857 million, down 5.5% € compared to the end of 2019 (€ 907 million), largely as a result of the negative revaluation of the investment portfolio. Due to a small rise in the number of shares following the issuance of stock dividend in 2020, EPRA NTA per share decreased by 7.3% from 47.95 at the

Aktuellt substansvärde (EPRA NTA), mkr *) 18 463 8 473 18 463 8 473 17 931 Aktuellt substansvärde (EPRA NTA), kr/aktie *) 14,56 11,21 14,56 11,21 14,45 Långsiktigt substansvärde (EPRA NRV), mkr *) 25 247 9 593 25 247 9 593 24 85 EPRA NTA was CHF 57.29 as of December 31, 2020. The already announced inclusion in the FTSE EPRA Nareit Global Real Estate Index in March 2021 underpins the Company's dynamic development and will further increase its visibility among international institutional investors

Pris / EPRA NAV - Förklaring, definition och beräknin

 1. ell skattesats, medan den verkliga skatten är betydligt lägre p g a.
 2. Substansvärde EPRA NTA . 56 793 . 205 . 51 029 . 187. Återläggning . Derivat enligt ovan -1 132 -4 -715 -3. Upjuten skatt i sin helhet -9 091 -33 -8 228 -30. Substansvärde EPRA NDV . 46 570 . 168 . 42 086 . 15
 3. At the end of 2020, the EPRA NTA came to € 35,488.6 million, up 19.2% on the value of € 29,762.2 million seen at the end of 2019. EPRA NTA per share increased from € 54.88 at the end of 2019 to € 62.71 at the end of 2020
 4. EPRA, European Public Real Estate Association, är en intresseorganisation för börsnoterade fastighetsbolag och investerare i Europa, som bl.a. sätter standard avseende den finansiella rapporteringen
 5. EPRA NRV, kr/aktie 214 195 EPRA NTA, mkr 56 793 51 029 EPRA NTA, kr/aktie 205 187 EPRA NDV, mkr 46 570 42 086 EPRA NDV, kr/aktie 168 154 EPRA Vacancy rate (vakansgrad) 7 % 7 % EPRA Cost Ratio inkl. kostnad vakans 24 % 26 % EPRA Cost Ratio exkl. kostnad vakans 23 % 24 % EPRA Yield 4,8 % 5,0 % EPRA Topped-up Yield 4,9 % 5,2
 6. Substansvärdet, mätt som EPRA NTA, var på 11,56 kronor per aktie den 31 mars. Stenhus Fastigheter lade den 3 mars ett offentligt uppköpserbjudande på samtliga aktier och teckningsbolaget i fastighetsbolaget Maxfastigheter
 7. Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 98,45 kronor (88,37). Substansvärde, EPRA NTA, per aktie låg på 96,34 kronor (87,07). Vi ser en god aktivitet på hyresmarknaden med stor efterfrågan på kontor, lager och verksamhetslokaler på alla våra fyra huvudmarknader och vi har en stark pipeline

About Epra. Created in 1995, the European Platform of Regulatory Authorities is a forum for informal discussion and exchange of views between regulatory authorities in the broadcasting field in Europe. EPRA provides an open platform for discussions on a wide variety of relevant topics to regulators Substansvärdet, EPRA NDV, per aktie ökade till 157 kronor (147), alla per den 30 september. Trots extrema omvärldshändelser har Castellum utvecklats stabilt under årets första nio månader. Vi förblir ödmjuka inför oroliga tider men den goda starten på året gör att våra aktieägare kan se fram emot höjd utdelning för 23:e året i rad, säger Henrik Saxborn, VD på Castellum i delårsrapporten resulting in net tangible assets (EPRA NTA) of SEK 171 per share (173 at year-end) after deduction for the decided dividend of SEK 2.50 per share. Unrealised changes in the value of the property holdings amounted to SEK 236 million (- -929) for the pe-riod. • The equity ratio was 59 per cent (62), the net loan-to -value ratio was 20 per cen Substansvärde (EPRA NTA) per aktie, kr 171 178 173 COVID-19 Under årets första kvartal har en tredje våg av covid-19-pandemin påverkat samhället och Hufvudstadens verksamhet. Den höga smitt-spridningen medförde att belastningen på sjukvården var fortsatt ansträngd

Substansvärde, EPRA NTA, per aktie, kronor: 171: 178-3,9%: Relaterade artiklar. Logistik Fastighet Kommentar Logistikfastigheter vinner när handeln kastas ur gamla hjulspår 1 november 2020 12:00. E-handeln är en megatrend som varit uppenbar i minst tio. EPRA NTA per share (which replaces EPRA NAV under the new EPRA best practice guidance) was 12% lower at 98.6p (FY19: 112.6p). Including dividends paid, EPRA NTA total return of -5.8% was the first negative year since the November 2015 IPO, although the annualised total return from IPO to end-FY20 remains positive at 6.2% EPRA NTA per share: The EPRA net tangible assets calculation assumes entities buy and sell assets, thereby crystallising certain levels of deferred tax liability. EPRA NDV per share: The EPRA net disposal value shows the impact to shareholder value if company assets are sold and/or liabilities are not held until maturity • EPRA NTA includes deduction for only 50% of deferred tax (vs 100% in EPRA NAV) and fair value of currency swaps as a result of interest rate changes • Restated NTAPS of 116p reflects £4,453m EPRA NTA at 31 December 2019, divided by 3.83bn shares in issue post the rights issue

EPRA NTA EUR per share 52.50 51.91 1.1% Fair values 31/03/2021 31/12/2020 Change Fair value properties 2 EUR m 26,089 26,168 -79 Fair value per sqm living and usable space 2 EUR per sqm 2,687 2,683 0.1% 1 Based on the weighted average of some 343.77 million shares in circulation in 2021. EPRA NAV, EPRA NRV and EPRA NTA as at the end of December 2020 decreased to EUR 1.2219 per unit, corresponding to a decrease of -5.55% over the last month. As of 31 December 2020, the fair value of the Baltic Horizon Fund portfolio decreased to EUR 340.0 million (31 December 2019: 358.9 million) EPRA NTA på balansdagen, mkr 87 735 85 205 87 735 85 205 EPRA NDV på balansdagen, mkr 69 450 68 909 69 450 68 909 Miljöcertifiering, andel av total area, % 85 85 85 85 Energiprestanda på balansdagen, kWh/kvm, R 12 83 92 83 92 Hyresintäkter, jämförbart bestånd, % -

Investors - Klépierr

 1. Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 45,6 mdkr (45,6 vid årsskiftet), vilket ger ett substansvärde (EPRA NTA) om 171 kronor per aktie (173 vid årsskiftet) efter avdrag för beslutad utdelning om 2,50 kr per aktie. Periodens orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet var -236 mnkr (-929)
 2. (2) EPRA NAV: this is the NAV that was adjusted to include properties and other investments at their fair value and exclude certain line items that are not expected to take shape in a business model with real estate investments over the long term. See also www.epra.com
 3. EPRA NTA per aktie 71,7 66,8 71,4 Eget kapital enligt balansräkning 8 482 7 928 8 484 Eget kapital tillhörande innehav utan bestämmande inlytande -58 -53 -58 EPRA NDV 8 424 7 875 8 426 EPRA NDV per aktie 62,8 58,5 62,6 1 Bedömd verklig upjuten skatt har beräknats till ca 4 procent baserat på en diskonteringsränta om 3 procent
 4. EPRA NRV på balansdagen, mkr 96 096 91 725 96 096 94 656 EPRA NTA på balansdagen, mkr 88 995 85 104 88 995 87 735 EPRA NDV på balansdagen, mkr 70 461 68 541 70 461 69 450 Miljöcertifiering förvaltningsbeståndet, andel av total area, % 90 91 90 9
 5. EPRA NTA (aktuellt substansvärde), kr per aktie1 92,58 83,20 90,10 Andel certifierade fastigheter, % 33 17 28 1 Ersätter tidigare EPRA NNNAV i enlighet med nya definitioner från EPRA fr.o.m. 2020, se definitioner sid 23. KUNGSLEDEN DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2020 3 VD-ORD.
 6. EPRA NTA per share increased by 5.8% to 345.2 pence per share (2019: 326.3 pence) and total accounting return, including the dividends paid in the year, was 8.1% (2019: 9.4%). The value of our property portfoli

EPRA-NTA reaches EUR 124.03 per share, further portfolio value increases expected in H1 ; Publication of an extensive sustainability agenda with clear and measurable targets for all environmental, social and governance (ESG) aspects; Climate neutrality targeted by 2045 with simultaneous commitment to affordable housin Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 45,6 mdkr (47,7), vilket ger ett substansvärde (EPRA NTA) om 173 kronor per aktie (185). Årets orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet var -2 930 mnkr (2 727). Soliditeten uppgick till 60 procent (62), nettobelåningsgraden till 19 procent (16) och räntetäckningsgraden var 9,1. Substansvärde, EPRA NTA, per aktie låg på 10,55 kronor. Pandemin som härjat i snart ett år har satt fokus på samhällsstrukturers känslighet mot framtida störningar av likartad karaktär. Stenhus Fastigheters affärsmodell har visat sig vara motståndskraftig mot sådana störningar

Home :: EPRA - European Public Real Estat

EPRA Key figures For a detailed calculation of the key figures see the lexicon and APM terminology docume. Skip to main content. Share price Secondary navigation. Contact; Working at Intervest EPRA NTA (€ per share) 23,63 EPRA NTA per share YoY +0.5% • acquisitions, Resilient business performance maintaining occupancy with slightly positive LfL rental growth • Covid-19 rent reliefs amounted to € 46.7m, recorded as one-off expense (i.e. not straight lined) • FFO per share (€ 0.56) exceeded guidance (€ 0.53). Decrease vs FY19 (-16.2%) due t EPRA NTA ps. 20.1. 20.8. Dec 2020. Mar 2021. EPRA NDV ps. Profit generation offset by share buyback program, resulting in marginally lower EPRA NAV metrics on an absolute basis but an increase on a per share basis. The share buyback program remains accretive to shareholders, reflected in the increase in the EPRA NAV metrics on a per share basis EPRA NAV, EPRA NRV and EPRA NTA as at the end of January 2021 increased to EUR 1.2270 per unit, corresponding to an increase of +0.42% over the last month. Consolidated net rental income for the first month of the year amounted to EUR 1.3 million, corresponding to a net rental income decrease of EUR 0.3 million compared to the previous month (EUR 1.6 million in December 2020)

EPRA NTA (aktuellt substansvärde), kr per aktie1 94,18 83,89 94,18 83,89 90,10 Andel certifierade fastigheter, % 38 20 38 20 28 1 Ersätter tidigare EPRA NNNAV i enlighet med nya definitioner från EPRA från och med 2020, se definitioner sid 23 *Substansvärdet, mätt som EPRA NTA, var på 11,56 kronor per aktie den 31 mars. Skribent. World In Property redaktionen@worldinproperty.se. Ekonomi Stockholms län Prenumerera. Välj ett eller flera ämnen som du vill bevaka så kommer vi meddela dig när vi publicerar någonting nytt..

Finansiell data - SBB - Samhällsbyggnadsbolaget i Norden A

Definitioner och alternativa nyckeltal - Atrium Ljungber

Total return based on EPRA NTA -0.11 0.46 123.9% Dividend paid - 0.63 -100.0% March 31, 2021 December 31, 2020 Change Key financial metrics (x € 1,000) Investment property 2,522,234 2,577,580 -2.1% Assets held for sale 3,200 3,200 0.0% Net debt 1,135,511 1,185,779 -4.2% Equity attributable to shareholders 1,115,115 1,124,296 -0.8 EPRA NTA per unit9 EUR 1.2284 1.2219 0.5% EPRA NDV (Net Disposal Value)9 EUR '000 137,489 136,798 0.5% EPRA NDV per unit9 EUR 1.1492 1.1435 0.5% EPRA NAV10 EUR '000 146,961 146,180 0.5% EPRA NAV per unit10 EUR 1.2284 1.2219 0.5% EPRA NNNAV10 EUR '000 145,879 144,996 0.6% EPRA NNNAV. line with EPRA's sBPR's and we have collected data on 18 properties covering 489.271 square meters which includes six offices assets, three logistics, wholesale and other (industrial) as-sets and nine retail assets. Therefore 10,2% of Aroundtown's portfolio data under our manage-ment control are considered. Coverag heart trust nta courses offered provides a comprehensive and comprehensive pathway for students to see progress after the end of each module. With a team of extremely dedicated and quality lecturers, heart trust nta courses offered will not only be a place to share knowledge but also to help students get inspired to explore and discover many creative ideas from themselves

EPRA NTA (cum inc) per share 179.07p EPRA NTA (ex inc) per share 178.82p EPRA NTA £814.8m Loan to value 23% Ongoing charge percentage 1.0% Name and address GCP Student Living plc 51 New North Road Exeter EX4 4EP Board of Directors David Hunter (chairman. NTA calculation: EPRA NDV →represents the shareholders'value under a disposal scenario, where deferred tax and financial instruments are calculated to the full extent of their liability, net of any resulting tax No adjustments besides fair value measurements of debt. The complete calculation of all EPRA KPI's is available here 4,571 4,776. EPRA NTA per share plus dividends paid during the period, expressed as a percentage of the EPRA NTA per share at the beginning of the period. Our objective is to deliver long-term returns through execution of our strategy. PERFORMANCE: TAR of 15.6% for the year ended 31 March 2021 (31 March 2020: 5.6%). EPRA NTA per share is the value o Since the introduction of EPRA NAV and the NNNAV 16 years ago, the listed real estate industry has rapidly transformed. To better reflect how the industry has advanced, EPRA has introduced in November three new NAV metrics, namely the EPRA NRV, EPRA NTA and EPRA NDV. These change Hufvudstadens bruttoresultat minskade 16 procent i det första kvartalet, till stor del beroende på lägre hyresintäkter från coronadrabbade butiker och restauranger. Nettoomsättningen från fastighetsförvaltningen minskade 10 procent till 425 miljoner kronor. Motsvarande siffra i det första kvartalet i fjol var 471 miljoner kronor

EPRA announces changes to NAV measuremen

EPRA NTA EUR per share 51.91 46.46 11.7% Market values 31/12/2020 31/12/2019 Change Fair value properties 3 EUR m 26,168 24,237 1,931 Fair value per sqm living and usable space EUR per sqm3 2,683 2,394 12.1% 1 Based on the weighted average of some 347.85 million shares in circulation in 2020 (without own shares Opening EPRA NTA (i.e. at 31 March 2020) was 53.9 pence per share, closing EPRA NTA was 57.2 pence per share, and dividends paid total 2.82 pence per share giving a return of 11.4% in the year. Total Contracted Rent Roll or Total Contracted Rental Income is the total amount of rent to be received over the remaining term of leases currently contracted FINANCIAL RESULTS EPRA KEY PERFORMANCE MEASURES1 in euros (x 1,000) 31.12.2020. 31.12.2019. EPRA Earnings (in euros per share) 1.00. 0.93. EPRA NTA (in euros per share) 14.3. 12.8. EPRA NRV (in.

Guidelines :: EPRA - European Public Real Estat

 1. Entra also acquired the properties Kanalpiren at Hinna Park in Stavanger (25,900 sqm) through its 50 per cent owned Hinna Park Eiendom AS and Møllendalsveien 1 A in Bergen (5,800 sqm). | Q1-21 | Q1-20 Rental income | 591 | 587 Net operating income | 539 | 545 Net income from property management | 370 | 357 Profit before tax | 1,290 | 58 | | Cash Earnings per share | 2.01 | 1.94 EPRA NRV per.
 2. EPRA NTA (in euro per aandeel) 14,3. 12,8. EPRA NRV (in euro per aandeel) 15,7. 13,7. EPRA NDV (in euro per aandeel) 13,5. 12,2. 5,4. 5,6. EPRA Net Initial Yield (in %) EPRA Topped-up Net Initial.
 3. Substansvärde, EPRA NTA, per aktie låg på 97,13 kronor (90,10). Efterfrågan i våra huvudmarknader Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås har varit god. Under året tecknade vi 288 nya hyresavtal till ett hyresvärde om 156 miljoner kronor. Nettouthyrningen blev 22 miljoner kronor
 4. EPRA Net Tangible Assets (NTA) - assumes entities buy and sell assets EPRA Net Disposal Value (NDV) - shows shareholders' value under a disposal scenario These EPRA sets of metrics make adjustments to the NAV, per the IFRS statements, to provide information on the fair value of the assets and liabilities of a real estate company under different investment scenarios
 5. EPRA NTA* Assumes that entities buy and sell assets, thereby crystallising certain levels of unavoidable deferred tax. Diluted net assets per share adjusted to remove the cumulative fair value movements on interest-rate swaps and similar instruments, the carrying value o
 6. EPRA NTA: 92,58 kr EPRA NDV: 81,62 kr SBB EPRA NRV: 19,52 kr EPRA NTA: 14,05 kr EPRA NDV: anges inte Som ni kan se är skillnaden mellan NRV och NDV rätt liten för framför allt Kungsleden och Diös men även Castellum. För SBB är dock skillnaden rätt betydande och då redogörs inte ens för EPRA NDV vilket kanske är en antydan om hur.
 7. => NAV per share (EPRA NTA) at CHF 57.29 as of December 31, 2020 => Vacancy rate reduced by approx. 25 percent to 7.0 like-for-like despite COVID-19 (previous year 9.3 percent); taking into account new acquisitions, vacancy rate is 7.9 percent => Sustainability indicators published for the first time in accordance with EPRA sBP
REIT all about it - Morningstar25% Leerstandsreduktion 2020

Hufvudstaden Definitioner och ordlist

Record-breaking profits in 2020, NAV per share (EPRA NTA

Net Asset Value per share and EPRA NTA per share, at 150p and 158p respectively (December 2019: 361p and 364p respectively) Net LTV of 65% (December 2019: 46%) Waivers obtained on all facilities for Q1 2021 income covenants. Discussions ongoing over agreements on longer term covenant relaxation on core facilitie EPRA NTA per share amounted to €31.40 at the end of December 2020, versus €36. 90 twelve months earlier (3). This decrease reflects the generation of net current cash flow (€2.05 per share), which was more than offse EPRA NRV, kr/aktie 220 193 214 EPRA NTA, kr/aktie 211 185 205 EPRA NDV, kr/aktie 179 153 168 Under kvartalet offentliggjorde Castellum planer på att investera en dryg halv miljard kronor i Hornsberg på Västra Kungsholmen i Stockholm för att skapa 15 000 kvm kontor. Detaljplanen förväntas antas under 2022 3. EPRA NTA per share2 The EPRA NTA reflects our ability to grow the portfolio and to add value to it throughout the lifecycle of our assets. 2020 175.61p 2019 2018 151.79p1 152.83p1 4. Loan to value ratio (LTV) The LTV measures the prudence of our financing strategy, balancing the potential amplification of returns and portfoli

Not 17 Eget kapital och substansvärde - Årsredovisning 202

German residential - QSix

EPRA Adjustments £0.8m £5.4m EPRA Net Tangible Assets (NTA)3 £1,598.7m £1,437.2m +11% EPRA NTA per share3 175.5p 170.3p +3% 1. Proportionally consolidated basis 2. Including head lease and right of use asset 3. Replaces EPRA net asset value. Comparative is as at March 2020 on same basi EPRA NTA per share (pence) 175.61 151.79 15.7% Total Accounting Return2 19.9% 3.8% 16.1pts Loan to Value 30.0% 29.9% 0.1pts 1 Total portfolio value includes the investment and development portfolio, plus forward funded commitments. 2 Based on EPRA Net Tangible Assets (NTA) with 2019 figures restated accordingly. 3 Full Year Results 202 EPRA NTA per share EUR 21.95 LTV 45.1% Units Germany 88,313 Units Poland (secured pipeline) 8,742 Annualised net actual rent EURm p.a. (total portfolio) 334.2 Net actual rent EUR/sqm/month (residential units) 5.48 Net actual rent EUR/sqm/month (total portfolio) 5.57 Vacancy rate (residential units) 4.5% Vacancy rate (total portfolio) 5.6

Finansiella nyckeltal - Årsredovisning 202

Define EPRA. means European Public Real Estate Association. 'EPS' means earnings per share IMMOFINANZ recorded a significant improvement in the results of operations and net profit during the first quarter of 2021, which was still heavily influenced by the Covid-19 crisis. The Group has a robust balance sheet with an equity ratio of 46.3% and available liquid funds of EUR 1.0 billion. Since the beginning of the year, the EPRA NTA has. Adjusted EPRA earnings per share 2.8p 2.8p - Dividend per share 2.82p 2.75p 3% Property valuation and performance As at Mar-2021 As at Mar-2020 Change Investment property £2,453m £2,139m 15% Diluted EPRA NTA per share 57.2p 53.9p 6% Rent roll £121.7m £108.9m 12% Financing As at Mar-21 As at Mar-2020 Chang EPRA NTA reflects the tax that will crystallise in relation to the trading portfolio, whilst excluding the volatility of mark to market movements on fixed rate debt and derivatives which are unlikely to be realised. Other NAV measures include EPRA NRV and EPRA NDV which we report alongside EPRA NTA 2 Secure Income REIT Plc Annual Report 2020 Highlights Balance sheet and portfolio 31 December 2020 30 June 2020 31 December 2019 Properties at independent valuation £1,946.9m £1,958.7m £2,083.1m Net assets £1,221.5m £1,244.1m £1,384.5m EPRA NTA £1,229.2m £1,252.0m £1,391.3m EPRA NTA per share 379.3p 386.4p 429.4p Uncommitted Cash £192.0m £219.6m £234.2

Net Asset Value - Vonovia Annual Report 202

EPRA NTA per share 818p 847p (3)% Total accounting return (3.4)% 11.7% Loan to value1 34% 37% EBIT margin 62.1% 71.7% Reservations2 66% 77% 1. Excludes leased asset and corresponding lease liability recognised in respect of leased properties under IFRS 16 2. Reservations as at 14 March 2020 and 2021 2 EPRA NRV, SEK/share THE PERIOD The period in brief • Rental income increased to SEK 2,664m (893). • The operating surplus increased to SEK 1,817m (560). • Cashflow from operating activities before changes in working capital was SEK 1,194m (244). • Profit before tax increased to SEK 2,447m (1,060), of which 8 June 2021 of GBP1.55, and a yield of 4.6% on the diluted EPRA NTA per share at 31 March 2021 of GBP1.47. Subject to the receipt of regulatory approvals, the directors intend to offer.

Aktien - Årsredovisning 202

Financial Highlights · Total Property Return of 17.1% (2020: 10.1%) · £92.3 million of equity capital raised in October 2020 · 145.2% growth in portfolio to £507.6 million · EPRA NTA 152.33p per share (2020: 137.89p) reflects strong uplift in property value 24 EPRA performance measures 27 Investor relations 30 Structure and governance 32 Risk management 33 Sustainability 34 Outlook for 2021 34 Management board's confirmation Consolidated interim financial statements 35 Consolidated statement of profit or loss and other comprehensive incom

Apartments for Sale

Hyresintäkterna uppgick till 453,9 miljoner kronor (488,8), en minskning med 7,1 procent mot föregående år. Hyresvakansgraden vid årets slut var 8,2 procent (5,0) Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 46,3 mdkr (47,7 vid årsskiftet), vilket ger ett substansvärde (EPRA NTA) om 176 kronor per aktie (185 vid årsskiftet). Periodens orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet var -2 070 mnkr (1 700)

EPRA NTA per Share 98.6 pence Dividend per Share 6.4 pence Net Loan to Value Ratio 40.8% Weighted Average Cost of Debt 3.3% Weighted Average Debt Duration 6.4 years Operational Highlights Year ending 31 December 2020 Deliberately diversified portfolio by location and tenant - regions remain strong Properties 153 Units 1,24 Adjusted EPRA earnings1 (£m) Adjusted EPRA EPS1 (p) Dividend paid during period per share (p) Balance sheet Investment property (£m) Diluted EPRA NTA per share (p) LTV(%) Sep2020 54.4 35.8 1.4 1.4 Sep2020 2,259 56.2 33 1 Excluding one off £2.5m contnbution to Assura Community Fund in 6 months to September 2020 Sep2019 Change 50.6 8 In order to maintain or adjust capital, the Group may adjust the amount of dividends paid to shareholders (whilst ensuring it maintains compliance with the dividend distribution requirements of... | 16 April 202 March 9 (R) - Capital & Counties Properties PLC <CAPCC.L>::CAPITAL & COUNTIES - FINAL RESULTS.CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC - FY EQUITY ATTRIBUTABLE TO OWNERS OF PARENT OF £1.8 BILLION.

Deutsche Bank says buy these 6 stocks poised to surge as
 • MVIS Bitcoin.
 • JP Morgan breaking News.
 • HODL meme origin.
 • Husbåt bortskänkes.
 • Xkcd CHAIN of COMMAND.
 • Thought Diary online.
 • DKB Wertpapiere.
 • VeChain stock.
 • Nxt ICO.
 • Primary School.
 • VW Aktie Kurs Prognose 2020 2021.
 • Ikke markedsrettet produksjon.
 • Umeå kommun vård och omsorg.
 • Cédula habitabilidad caducada renovar.
 • Fastighetsvärdering Stockholm.
 • Crypto com cashback Reddit.
 • 888 Casino Flashback.
 • Holly Willoughby family.
 • Ben T Mobile netwerk.
 • Nästan aldrig synonym.
 • Captrader Steuererklärung.
 • Bitpanda anonym.
 • Xkcd wedding.
 • Avanza Kapitalförsäkring Barn.
 • Beleggen actie.
 • Långsiktigt sparande aktiefond.
 • HFAB seniorlägenheter.
 • Erebos Arbeitsheft Lösungen.
 • BDO Wirecard.
 • Försvinner alkoholen i gammalt vin.
 • App Store har försvunnit.
 • Orelevant ordbok.
 • Apparatkabel C7 Jula.
 • ABC Bachelorette.
 • Ethereum ETF Deutschland.
 • BGO Bingo Bonus codes.
 • MIPS ägare.
 • Ränta på skattekonto 2021.
 • Interactive Brokers France tarifs.
 • Rör sig elektroner i webbkryss.
 • Smålandsvillan målningsförberett.